Broederschap steunt initiatief herstel Kraton Surakarta tijdens Royal Dinner in Wassenaar

03Op 20 oktober jl. vierde Raden Adjeng Donna Metzelaar Tjokrodipoero haar verjaardag tijdens een Royal Dinner in Kasteel De Wittenburg in Wassenaar. De avond stond geheel in het teken van het behoud van het paleis en het museum van het Vorstendom Kraton Surakarta op Java in Indonesië. Alle baten van de avond zijn dan ook ten goede gekomen van de stichting Time to clean up.

Raden Adjeng Donna, afstammeling van Pakoe Boewono IX, Soesoehoenan (keizer) van Surakarta in de 19de eeuw, zet zich sinds enige jaren in voor het behoud van het cultureel erfgoed in het Vorstendom dat sinds 1945 door de regering van de republiek Indonesië niet meer als zodanig wordt erkend.

Ze maakte veel indruk tijdens een vlammende tafelrede die zij uitsprak tijdens het galadiner van de broederschap in Sociëteit De Witte op 3 oktober jl. De RCST steunt het initiatief van Raden Adjeng Donna van harte en om dat te onderstrepen heeft onze Groot Prior graaf Ulisses Rolim besloten om haar het ere-grootkruis in de Orde van Justitie van de Broederschap te verlenen.

Deze eer geldt ook voor Gusti Raden Ayu Koes Murtiyah, de belangrijkste contactpersoon van Raden Adjeng Donna en belast met de dagelijkse leiding in de Kraton. Gusti Moeng (zoals zij meestal wordt genoemd) is een tante van Raden Adjeng Donna en een dochter van Soesoehoenan Pakoe Boewono XII die overleed in 2004.

04Tijdens het diner op 20 oktober zijn de bijbehorende diploma’s en het grootlint door de Prior voor de RCST in Nederland Machiel de Vries en zijn echtgenote namens de Groot Prior aan Raden Adjeng Donna Metzelaar Tjokrodipoero uitgereikt.

De broeders en zusters van de Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal feliciteren beide koninklijke hoogheden met deze grote eer en heten beiden welkom in hun midden.

Haagsche Courant: “Haagse tak Heilige Teotonio nieuw leven ingeblazen”

IMAG0699Onze investituur in Den Haag op 3 oktober jl. heeft enige aandacht in de media getrokken. Het onderstaande artikel stond op vrijdag 9 oktober in het AD/Haagsche Courant in de rubriek “Bij ons in Den Haag” en geeft een rake typering van deze gedenkwaardige dag.
IMAG0698

Investituur en bijeenkomst RCST afgelopen zaterdag groot succes

XP_9392_webHet baarde enig opzien op het zonnige en anders zo rustige Lange Voorhout in Den Haag. Heren en dames met mantels en vaandels verzamelden zich voor de Kloosterkerk. Het begin van een mooie dag.

Tijdens een plechtige dienst in de Kloosterkerk zijn zes nieuwe leden tot de broederschap toegetreden, waarna het gezelschap zich begaf naar Sociëteit De Witte voor een informeel samenzijn en diner. De dag werd bijgewoond door leden uit de Benelux, Portugal, Frankrijk, Italië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het was voor het eerst sinds 2009 dat de broederschap weer in Nederland bijeen kwam. Machiel de Vries, prior voor de Broederschap in Nederland: “Ik ben ontzettend blij dat de dag zo’n succes geworden is. Dit is belangrijk, omdat met deze investituur de doorstart van de Broederschap in Nederland definitief is gemarkeerd. Dit is voor ons een belangrijke mijlpaal.”

De goede doelen stonden in het teken van de historische band met Indonesië en Nederlands-Indië. Gedurende de dag is een fors bedrag opgehaald voor de Stichting HALIN. Ook was er veel aandacht voor de activiteiten van Stichting “Time to clean up”.

Investituur in Kloosterkerk in Den Haag

kloosterkerk den haagZoals eerder hier en elders bekend is gemaakt, komt het Nederlandse prioraat van de Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal RCST op zaterdag 3 oktober a.s. bijeen om de toetreding (investituur) van een aantal nieuwe leden te vieren.

Wij kunnen nu bekend maken dat de investituur ceremonie zal plaatsvinden in de Kloosterkerk in het centrum van Den Haag. Het adres is Lange Voorhout 4. Verdere details worden aan de leden en genodigden bekend gemaakt. Meer informatie over de Kloosterkerk is te vinden op deze site.

Na de ceremonie lopen we met een korte wandeling naar Sociëteit De Witte aan het Plein waar de bijeenkomst zal worden vervolgd.

Meer informatie: rcst.nederland@gmail.com

Cultureel erfgoed Karaton Surakarta

Onze broederschap probeert ook een steentje bij te dragen als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

Pakoe-Boewono-IX-Afbeelding-1
Zo werd onze aandacht getrokken door een interessant project van de Haagse Donna Metzelaar die tijdens een onderzoek naar haar Indische roots stuitte op het Javaanse vorstendom Karaton Surakarta, een van de vier Vorstenlanden uit de geschiedenis van Nederlands-Indië. Niet alleen ontdekte zij dat ze een verre nazaat is van Pakoe Boewono IX die als Soesoehoenan in de 19de eeuw over het vorstendom regeerde (zie foto) maar ze zag ook dat het paleis (de “Karaton”) in Surakarta ernstig in verval is geraakt. Ofschoon de koninklijke familie nog altijd een centrale rol speelt in het sociale leven in en om Surakarta, is het vorstendom in 1945 door Soekarno afgeschaft en sindsdien is het paleis door geldgebrek nauwelijks meer onderhouden.

Donna heeft na terugkeer in Nederland de stichting Time to clean up opgericht met als doel geld in te zamelen voor restauratie en onderhoud. De RCST steunt dit initiatief. Het is belangrijk dat cultureel erfgoed zoals de paleizen van de Javaanse Vorstendommen – waarvan de ontwikkeling zo nauw verbonden is met de koloniale geschiedenis van Nederland – blijft behouden voor het nageslacht.

De stichting is ook actief op Facebook.

Posted 31 augustus 2015 by Machiel in Goede doelen, Nieuws

Getagged met , , ,

Hulp aan Landgenoten in Indonesie

11vllp4Tijdens de bijeenkomst van onze broederschap op 3 oktober aanstaande, zal een collecte worden gehouden voor de Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. In deze bijdrage hiervan enige achtergronden.

De Republiek Indonesië werd op 17 augustus 1945 uitgeroepen. Soekarno werd president. De nieuwe status van de kolonie werd door Nederland niet erkend. Voor de Nederlanders volgde een tijd van terreur en plunderingen door vrijheidsstrijders en andere groepen, de zogenaamde bersiapperiode. Nederland probeerde door de politionele akties (militair ingrijpen in 1947 en 1948), het gezag te herstellen. Onder druk van de Verenigde Staten droeg Nederland op 27 december 1949 de soevereiniteit van Nederlands-Indië, met uitzondering van Nieuw Guinea over. Nieuw Guinea werd uiteindelijk in 1962 door Indonesië ingelijfd.

Waarom zijn ze daar gebleven?

De Indische Nederlanders, Indo’s, stonden na de soevereiniteitsoverdracht voor de keus hun Nederlandse nationaliteit behouden of de Indonesische nationaliteit aannemen (warga negara (wni)). Of een enkele reis naar het land van hun blanke voorvaders te boeken of te blijven in het land van geboorte, in het nieuwe Indonesië. Echt welkom waren ze niet, noch in Nederland, noch in Indonesië.
Stichting HALIN trekt zich sinds 1955 het lot aan van nood lijdende voormalige landgenoten (warga nagara’s) in Indonesië, die veelal als gevolg van de politieke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog buiten hun schuld in hulpbehoevende omstandigheden zijn geraakt.

HALIN zorgt ervoor dat deze vergeten Nederlanders het hoofd nog enigszins boven water kunnen houden. De Stichting ondersteunt hen met een maandelijkse financiële bijdrage. In 2015 ca. 40 euro per maand met inbegrip van een vergoeding voor een ziektekostenverzekering. HALIN heeft een netwerk van contactpersonen door heel Indonesië. Via deze vertegenwoordigers krijgen ruim 500 hulpbehoevenden ondersteuning.

Posted 29 augustus 2015 by Familienverband der Freiherren von Quast in Nieuws

Investituur en galadiner in Den Haag op 3 oktober a.s.

wittealgemeen135Het was al eerder bekend op deze site en intussen zijn de voorbereidingen in volle gang: op 3 oktober a.s. is er voor het eerst sinds 2009 weer een bijeenkomst van de Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal (RCST) in Nederland.

We komen bij elkaar in Den Haag voor een investituur van onze nieuwe broeders en zusters met aansluitend een mooi diner. Veel leden uit binnen- en buitenland hebben intussen laten weten te zullen komen. Het beloofd een boeiend samenzijn te worden!

Meer informatie: mail naar rcst.nederland@gmail.nl of bezoek onze Facebook-pagina.

Posted 25 augustus 2015 by Machiel in Nieuws

Getagged met , , , , ,

Armoede in het Koninkrijk

Maria ontvangt een voedsepaket - foto: Dick Drayer

Maria ontvangt een voedsepaket – foto: Dick Drayer

Onze broederschap richt zich op het Koninkrijk der Nederlanden. Dit bestaat uit vier landen: Nederland, met de in de Caraïben gelegen bijzondere gemeenten Saba, Sint Eustatius en Bonaire, en de in het Caraïbische gebied gelegen landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Armoede op de Antillen

Ruim 30% van de bevolking op Curaçao leeft onder de armoedegrens. De stichting Mai zet zich in om de armoede en daaraan gerelateerde problemen op Curaçao te verlichten en de armoedespiraal zoveel mogelijk te doorbreken. Daartoe wordt er vanuit Mai gedaan aan preventie en bijgedragen aan vergroting van de algemene, geestelijke en sociale ontwikkeling van kansarmen. Dit om de participatiegraad van de doelgroep aan samenleving en arbeidsmarkt te verhogen en daarmee het toekomstperspectief te vergroten.

Onze broederschap beoogt om ook bovenstaande projecten te steunen en zoekt samenwerking met gelijkgestemden in de West om hieraan invulling te geven.

Investituur en diner op 3 oktober in Den Haag

KnipselOp zaterdag 3 oktober 2015 zal voor het eerst sinds 2009 weer een investituur in Den Haag plaatsvinden. Tijdens deze ceremonie zullen enige nieuwe broeders en zusters tot onze broederschap worden toegelaten. Daarna komen we bij elkaar voor een gezamenlijk diner. Het programma begint om 15:00 uur.

Alle huidige leden zijn welkom, daarbuiten alleen op uitnodiging. Meer info? Zie onze Facebookpagina of mail naar rcst.nederland@gmail.com

RCST Nederland op Facebook!

Het Prioraat voor het Koninkrijk der Nederlanden van de RCST heeft sinds enige dagen een eigen pagina op Facebook: RCST.Nederland – kijk er gerust eens rond en vergeet ons niet te liken! Volgen op Twitter kan ook: RCST Nederland twitter.

Posted 30 juni 2015 by Machiel in Nieuws

Getagged met , , , ,