Archief voor augustus 2015

Cultureel erfgoed Karaton Surakarta

Onze broederschap probeert ook een steentje bij te dragen als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

Pakoe-Boewono-IX-Afbeelding-1
Zo werd onze aandacht getrokken door een interessant project van de Haagse Donna Metzelaar die tijdens een onderzoek naar haar Indische roots stuitte op het Javaanse vorstendom Karaton Surakarta, een van de vier Vorstenlanden uit de geschiedenis van Nederlands-Indië. Niet alleen ontdekte zij dat ze een verre nazaat is van Pakoe Boewono IX die als Soesoehoenan in de 19de eeuw over het vorstendom regeerde (zie foto) maar ze zag ook dat het paleis (de “Karaton”) in Surakarta ernstig in verval is geraakt. Ofschoon de koninklijke familie nog altijd een centrale rol speelt in het sociale leven in en om Surakarta, is het vorstendom in 1945 door Soekarno afgeschaft en sindsdien is het paleis door geldgebrek nauwelijks meer onderhouden.

Donna heeft na terugkeer in Nederland de stichting Time to clean up opgericht met als doel geld in te zamelen voor restauratie en onderhoud. De RCST steunt dit initiatief. Het is belangrijk dat cultureel erfgoed zoals de paleizen van de Javaanse Vorstendommen – waarvan de ontwikkeling zo nauw verbonden is met de koloniale geschiedenis van Nederland – blijft behouden voor het nageslacht.

De stichting is ook actief op Facebook.

Geplaatst31 augustus 2015 doorMachiel inGoede doelen, Nieuws

Getagged met , , ,

Hulp aan Landgenoten in Indonesie

11vllp4Tijdens de bijeenkomst van onze broederschap op 3 oktober aanstaande, zal een collecte worden gehouden voor de Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. In deze bijdrage hiervan enige achtergronden.

De Republiek Indonesië werd op 17 augustus 1945 uitgeroepen. Soekarno werd president. De nieuwe status van de kolonie werd door Nederland niet erkend. Voor de Nederlanders volgde een tijd van terreur en plunderingen door vrijheidsstrijders en andere groepen, de zogenaamde bersiapperiode. Nederland probeerde door de politionele akties (militair ingrijpen in 1947 en 1948), het gezag te herstellen. Onder druk van de Verenigde Staten droeg Nederland op 27 december 1949 de soevereiniteit van Nederlands-Indië, met uitzondering van Nieuw Guinea over. Nieuw Guinea werd uiteindelijk in 1962 door Indonesië ingelijfd.

Waarom zijn ze daar gebleven?

De Indische Nederlanders, Indo’s, stonden na de soevereiniteitsoverdracht voor de keus hun Nederlandse nationaliteit behouden of de Indonesische nationaliteit aannemen (warga negara (wni)). Of een enkele reis naar het land van hun blanke voorvaders te boeken of te blijven in het land van geboorte, in het nieuwe Indonesië. Echt welkom waren ze niet, noch in Nederland, noch in Indonesië.
Stichting HALIN trekt zich sinds 1955 het lot aan van nood lijdende voormalige landgenoten (warga nagara’s) in Indonesië, die veelal als gevolg van de politieke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog buiten hun schuld in hulpbehoevende omstandigheden zijn geraakt.

HALIN zorgt ervoor dat deze vergeten Nederlanders het hoofd nog enigszins boven water kunnen houden. De Stichting ondersteunt hen met een maandelijkse financiële bijdrage. In 2015 ca. 40 euro per maand met inbegrip van een vergoeding voor een ziektekostenverzekering. HALIN heeft een netwerk van contactpersonen door heel Indonesië. Via deze vertegenwoordigers krijgen ruim 500 hulpbehoevenden ondersteuning.

Geplaatst29 augustus 2015 doorFamilienverband der Freiherren von Quast inNieuws

Investituur en galadiner in Den Haag op 3 oktober a.s.

wittealgemeen135Het was al eerder bekend op deze site en intussen zijn de voorbereidingen in volle gang: op 3 oktober a.s. is er voor het eerst sinds 2009 weer een bijeenkomst van de Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal (RCST) in Nederland.

We komen bij elkaar in Den Haag voor een investituur van onze nieuwe broeders en zusters met aansluitend een mooi diner. Veel leden uit binnen- en buitenland hebben intussen laten weten te zullen komen. Het beloofd een boeiend samenzijn te worden!

Meer informatie: mail naar rcst.nederland@gmail.nl of bezoek onze Facebook-pagina.

Geplaatst25 augustus 2015 doorMachiel inNieuws

Getagged met , , , , ,