Achtergrond

XP_9392_webOpgericht onder de hoge bescherming van Zijne Koninlijke Hoogheid Dom Miguel de Bragança, hertog van Viseu, Infante van Portugal, en de spirituele bescherming van monseigneur Dom Abílio Ribas, bisschop van São Tomé e Príncipe, is de Koninklijke Broederschap van Heilige Teotonio van Portugal een seculiere vereniging, die zich onder meer tot doel stelt het verdedigen van de cultuur en het gedachtegoed van de christelijke ridderlijkheid en edelmoedigheid, het verbreiden van kennis over de geschiedenis en cultuur van Portugal en de Heilige Teotonio, de eerste Portugese heilige, en het actief participeren in initiatieven op het charitatieve, humanitaire en sociaal-maatschappelijke vlak.

De Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal is opgenomen in de “Elenco de Órdenes de Caballeria” (2005), in de “Registro de Órdenes de Caballeria del Reino de España” (2006) en in de “Catalogo de Órdenes Extranjeras em España” ( 2007), uitgegeven door de Academia de Genealogia, Nobleza y Armas Alfonso XIII, Madrid, Koninkrijk Spanje.

De meest gebruikte afkorting voor de naam van de broederschap is RCST, wat is afgeleid van Royal Confraternity of Saint Teotonio, de internationale aanduiding van de orde.

In de statuten van de broederschap worden haar doelstellingen opgesomd. Kort samengevat luiden deze als volgt:

  • Het verdedigen van christelijke waarden en het bevorderen van de verering van de Heilige Teotonio (eerste heilige van Portugal).
  • Het doen aan liefdadigheid.
  • De culturele en historische aspecten van de Heilige Teotonio verbreiden.
  • Het verlenen van hulp aan medebroeders.
  • Het aangaan van allianties met andere adellijke en ridderlijke organisaties.

Geplaatst op 7 juni 2011 door London

%d bloggers liken dit: