Cultureel erfgoed Karaton Surakarta

Onze broederschap probeert ook een steentje bij te dragen als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

Pakoe-Boewono-IX-Afbeelding-1
Zo werd onze aandacht getrokken door een interessant project van de Haagse Donna Metzelaar die tijdens een onderzoek naar haar Indische roots stuitte op het Javaanse vorstendom Karaton Surakarta, een van de vier Vorstenlanden uit de geschiedenis van Nederlands-Indië. Niet alleen ontdekte zij dat ze een verre nazaat is van Pakoe Boewono IX die als Soesoehoenan in de 19de eeuw over het vorstendom regeerde (zie foto) maar ze zag ook dat het paleis (de “Karaton”) in Surakarta ernstig in verval is geraakt. Ofschoon de koninklijke familie nog altijd een centrale rol speelt in het sociale leven in en om Surakarta, is het vorstendom in 1945 door Soekarno afgeschaft en sindsdien is het paleis door geldgebrek nauwelijks meer onderhouden.

Donna heeft na terugkeer in Nederland de stichting Time to clean up opgericht met als doel geld in te zamelen voor restauratie en onderhoud. De RCST steunt dit initiatief. Het is belangrijk dat cultureel erfgoed zoals de paleizen van de Javaanse Vorstendommen – waarvan de ontwikkeling zo nauw verbonden is met de koloniale geschiedenis van Nederland – blijft behouden voor het nageslacht.

De stichting is ook actief op Facebook.

Geplaatst31 augustus 2015 doorMachiel inGoede doelen, Nieuws

Getagged met , , ,

%d bloggers liken dit: