Orden en graden

Grootlint, borstkruis en miniatuur, behorend bij de graad van ridder grootkruis in de Orde van Verdienste

De Broederschap kent graden en bijbehorende decoraties die aan leden op grond van verdienste ten aanzien van (de doelstellingen van) de Broederschap worden toegekend. Er bestaan twee orden: de Orde van Verdienste en de Orde van Justitie. De laaste orde staat alleen open voor adellijke leden.

De mannelijke leden worden ook wel als “Irmão” (broeder) of “Cavaleiro” (Chevalier, Ridder) aangeduid. Voor vrouwelijke leden geldt steeds “Dame” of “Irmã” (zuster) met indien van toepassing de toevoeging Commandeur of Grootkruis.

Voor het accepteren van het patronaat door de Koninklijke Familie van Georgië is een herinneringsmedaille uitgegeven. Voor een uitgebeide beschrijving van deze en de overige decoraties wordt verwezen naar de internationale website.

De wapenkoning van de Broederschap is Prof. Dr. Segismundo Ramires Pinto. Als Heraut van de Broederschap treedt op Vitor Escudero de Campos, Marques de Sao Vitor.

 

RCST – POST NOMINALS

Orde van Verdienste:

  • KST – Ridder
  • DST – Dame
  • KCST – Ridder Commandeur
  • DCST – Dame Commandeur
  • GCST – Ridder Grootkruis
  • DGST – Dame Grootkruis

In de justice-klasse wordt een (J) achter desbetreffende graad geplaatst.

Geplaatst op 7 juni 2011 door London

%d bloggers liken dit: