Archive for the ‘Prior’ Tag

Machiel de Vries vice-prior voor Benelux

MachielMachiel de Vries, thans fungerend Prior voor het Koninkrijk der Nederlanden, is op 6 oktober j.l. tijdens een bijeenkomst van de RCST in Guimarães (Portugal) door Ulisses Rolim, Groot Prior van de broederschap, benoemd tot vice-Prior Principaal voor de Benelux. Hij is daarmee nu ook formeel de eerste plaatsvervanger van Prior Principaal Manuel Duchesne, een rol die De Vries in de praktijk al enige tijd vervulde.

In een eerste reactie gaf de Nederlandse Prior aan blij en opgetogen te zijn over de benoeming. Hij bedankte daarbij niet alleen de Groot Prior en de Prior Principaal voor het in hem gestelde vertrouwen, maar ook zijn collega voor het Groothertogdom Luxemburg, Prior Marc Jonckers. De Vries: “We maken de Benelux met z’n drieen, Marc, Manuel en ik. Die drie prioraten vormen de basis de basis van ons samenwerkingsverband, dáár wordt het werk gedaan. Het is een eervolle benoeming en ik ben er erg blij mee. Het is voor mij een belangrijke aanmoediging om door te gaan met het versterken van onze broederschap, in Nederland en de rest van de Benelux. Het prioraat principaal (het samenwerkingsverband van de drie prioraten binnen de Benelux – red.) is daarbij belangrijk als modus voor de samenwerking tussen onze drie kleine prioraten. Als ik als vice-Prior Principaal een stevige bijdrage aan die samenwerking kan bijdragen, is mijn missie geslaagd. Het prioraat principaal is er ten behoeve van de drie prioraten die haar gezamenlijk vormen, dat is daarbij mijn uitgangspunt.

Al eerder wees De Vries zelf de nieuwe (fungerend) vice-Prior voor Nederland aan: Bob Juchter van Bergen Quast. De eerste investituur voor het prioraat Nederland staat voor het voorjaar van 2014 gepland.

Een verslag met foto’s van de bijeenkomst van de RCST op 5 en 6 oktober in Guimarães volgt binnenkort.

Nieuwe prior voor Nederland, nieuwe structuur voor de BeNeLux

Machiel 2In de vergadering van broederschap van 29 mei 2011 te Limont (B) is een Prioraat Principaal voor de Benelux opgericht, waarin opgenomen:
– het Prioraat voor het Koninkrijk der Nederlanden;
– het Prioraat voor het Koninkrijk België;
– de Commanderij voor het Groothertogdom Luxemburg.

Binnen het Prioraat voor het Koninkrijk België is voorts een Commanderij voor Wallonië opgericht.

Als Prior Principaal voor de Benelux is benoemd Manuel Duchesne. De heer Duchesne was al Prior voor België, hij zal deze post voorlopig nog aanhouden. Phillipe Peters is benoemd tot Commandeur voor Wallonië en hetzelfde geldt voor Marc Jonckers als Commandeur voor het Ghd. Luxemburg. Als Prior voor Nederland is Machiel de Vries benoemd, zie foto.

Hiermee is definitief een einde gekomen aan de personele unie die tot eind 2010 bestond tussen het Prioraat voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Prioraat voor Duitsland. Het Nederlandse prioraat is geborgen in de nieuwe structuur voor de Benelux. De nieuwe Prior voor Duitsland is Hartmut Viehs.

Geplaatst7 juni 2011 doorLondon inNieuws

Getagged met ,