Archive for the ‘Algemeen’ Category

Kerstboodschap 2013

DinnerDe Groot Prior van de broederschap, Z.E. Ulisses Rolim, heeft zijn jaarlijkse kerstboodschap aan de leden en de vrienden van de RCST uitgebracht. U kunt deze hieronder downloaden (pdf).

GP_Christmas_Message_2013

Ook namens het Prioraat voor het Koninkrijk der Nederlanden wensen wij u een goede Kerst en een gelukkig nieuwjaar.

 

RCST Nederland,
Machiel de Vries (prior)
Bob Juchter van Bergen Quast (vice-prior)

Posted 23 december 2013 by Machiel in Algemeen

Tagged with , , ,

Machiel de Vries vice-prior voor Benelux

MachielMachiel de Vries, thans fungerend Prior voor het Koninkrijk der Nederlanden, is op 6 oktober j.l. tijdens een bijeenkomst van de RCST in Guimarães (Portugal) door Ulisses Rolim, Groot Prior van de broederschap, benoemd tot vice-Prior Principaal voor de Benelux. Hij is daarmee nu ook formeel de eerste plaatsvervanger van Prior Principaal Manuel Duchesne, een rol die De Vries in de praktijk al enige tijd vervulde.

In een eerste reactie gaf de Nederlandse Prior aan blij en opgetogen te zijn over de benoeming. Hij bedankte daarbij niet alleen de Groot Prior en de Prior Principaal voor het in hem gestelde vertrouwen, maar ook zijn collega voor het Groothertogdom Luxemburg, Prior Marc Jonckers. De Vries: “We maken de Benelux met z’n drieen, Marc, Manuel en ik. Die drie prioraten vormen de basis de basis van ons samenwerkingsverband, dáár wordt het werk gedaan. Het is een eervolle benoeming en ik ben er erg blij mee. Het is voor mij een belangrijke aanmoediging om door te gaan met het versterken van onze broederschap, in Nederland en de rest van de Benelux. Het prioraat principaal (het samenwerkingsverband van de drie prioraten binnen de Benelux – red.) is daarbij belangrijk als modus voor de samenwerking tussen onze drie kleine prioraten. Als ik als vice-Prior Principaal een stevige bijdrage aan die samenwerking kan bijdragen, is mijn missie geslaagd. Het prioraat principaal is er ten behoeve van de drie prioraten die haar gezamenlijk vormen, dat is daarbij mijn uitgangspunt.

Al eerder wees De Vries zelf de nieuwe (fungerend) vice-Prior voor Nederland aan: Bob Juchter van Bergen Quast. De eerste investituur voor het prioraat Nederland staat voor het voorjaar van 2014 gepland.

Een verslag met foto’s van de bijeenkomst van de RCST op 5 en 6 oktober in Guimarães volgt binnenkort.

Informele kennismaking in Amsterdam

Hans Hoegen Dijkhof en Machiel de VriesOp 22 maart is het Prioraat voor het Koninkrijk der Nederlanden van de Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal (kortweg RCST Nederland) voor het eerst sinds de verzelfstandiging van het prioraat in mei 2011 bij elkaar gekomen om informeel nader kennis met elkaar te maken.

Voor een aantal leden was dit de eerste gelegenheid om met het prioraat kennis te maken. En voor fungerend prior Machiel de Vries was het de eerste gelegenheid om de leden van RCST Nederland toe te spreken, zichzelf nader te introduceren en de ambities voor de komende periode te schetsen. De bijeenkomst vond plaats in Amsterdam.

Voor deze bijeenkomst, die mogelijk werd gemaakt dankzij de gastvrijheid van RCST-lid Hans Hoegen Dijkhof, waren ook de Nederlandse leden van de Guardia d’Onore uit Italië uitgenodigd.

Posted 27 maart 2012 by Machiel in Algemeen, Nieuws

Tagged with , , ,

Real Confraria de São Teotónio in Nederland

priorWelkom op de website van het Prioraat voor het Koninkrijk der Nederlanden van de Real Confraria de São Teotónio (RCST).

De Real Confraria de São Teotónio (vertaald: Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio) is opgericht op 2 november 2000. De statuten van deze publieke vereniging en de beoordeling of wijziging ervan behoeven de goedkeuring van de kerkelijke overheid aan welke de oprichting van de vereniging volgens canon 312, § 1 toekomt (canon 314). Op 7 mei 2005 heeft deze goedkeuring plaatsgevonden. Het motto van de Broederschap is SURGE REX MEUS ERIGE REGNUM TUUM wat zich ongeveer laat vertalen als: “Sta op mijn Koning en bouw uw eigen Koninkrijk”. De kleuren zijn blauw en wit (de eerste Portugese vlag). De meest gebruikte afkorting voor de naam van de broederschap is RCST, wat is afgeleid van Royal Confraternity of Saint Teotonio.

Opgericht onder de hoge bescherming van Zijne Koninlijke Hoogheid Dom Miguel de Bragança, hertog van Viseu, Infante van Portugal, en de spirituele bescherming van monseigneur Dom Abílio Ribas, bisschop van São Tomé e Príncipe, is de Real Confraria de São Teotónio een seculiere vereniging, die zich onder meer tot doel stelt het verdedigen van de cultuur en het gedachtegoed van de christelijke ridderlijkheid en edelmoedigheid, het verbreiden van kennis over de geschiedenis en cultuur van Portugal en de Heilige Teotonio, de eerste Portugese heilige, en het actief participeren in initiatieven op het charitatieve, humanitaire en sociaal-maatschappelijke vlak.

De Real Confraria de São Teotónio is opgenomen in de Elenco de Órdenes de Caballeria (2005), in de Registro de Órdenes de Caballeria del Reino de España (2006) en in de Catalogo de Órdenes Extranjeras en España ( 2007), van de hand van José María de Montells y Galán, uitgegeven door de Academia de Genealogia, Nobleza y Armas Alfonso XIII, Madrid, Spanje. Verder is de broederschap vermeld in de Elenco de Caballeros y Damas del Reino de España.

mr Machiel de Vries, Prior

PS: wilt u ons steunen? Dat kan hier. Dank u wel!

Posted 7 juni 2011 by London in Algemeen